Kontakt

Balloon DESIGN s.r.o.

Staré Grunty 55
841 04 Bratislava

Všeobecné informácie
E-mail: b-d@b-d.sk
Tel: 02/54 6543 08

Igor Paška - konateľ
E-mail: igor.paska@b-d.sk
T-Mobile: 0903 726 729

Anna Olejárová - obchodná manažérka
E-mail: anna.olejarova@awad.sk
T-Mobile: 0903 22 37 57
Tel: 02/20 726 729

IČO: 44 786 433
IČ DPH: SK2022835804                        
Bank. spojenie: Tatra Banka, a.s.
Č.účtu: 2626 013 558 / 1100

Spoločnosť zapísaná do Obchodného  registra Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka číslo 58058/B